AFIT Events

Forum Theatre Workshop – Piketberg

Date 14th August 2015

Time 08:00 - 17:00

Location Piketberg

Info Focusing on basic rights and build workers communication, conflict resolution (including sexual harassment) and negotiations skills.

These workshops are funded by the French Embassy’s Civil ‘Society Development Fund’ and will focus in basic rights and build workers communication, conflict resolution (including sexual harassment) and negotiations skills.

We have received funding from the Foundation for Human Rights (FHR) to run more of these one day workshops in September—dates and venues to be confirmed.

Afrikaans:

Hierdie werkswinkels is befonds duur Franse Ambusade ‘Civil Society Development Fund’ en fokus op basiese regte en die bou van werkers kommunikasie, konflikoplossing ( insluitende seksuele teistering ) en onderhandelingsvaardighede.

Ons het befondsing van FHR ontvang om meer van hierdie een dag werkswinkels in September te hou – datums en plekke sal bevestig word.

Location

AFIT NEWS

More news ➔